English
  • Om oss
 

Om oss

Om Ossx

Vi stöttar nätägare och entreprenörer genom hela processen både vid nybyggnation och ombyggnation av elnät. Våra tjänster består av allt från besiktning och projektledning till utbildning, vilket vi kan erbjuda genom att tillhandahålla den bästa kompetensen på marknaden.

Klicka här för att läsa vår varumärkesbok.

Affärsidé

Kraftkonsult skall genom ett stort engagemang och kompetens alltid ge våra kunder, ett förstklassigt arbete som bidrar till en stor kundnytta, med positiva resultat för bägge parter.

Våra värdeord

  • Engagemang
  • Kompetens
  • Omtanke

Vision

Kraftkonsult ska vara den främsta arbetsgivaren, där vi genom vår flexibilitet, medbestämmande och omtanke, fortsätter att attraherar kompetenta medarbetare, för att gemensamt bidra till kundens förtjänst.

” Vårt engagemang er förtjänst”

Ambition

Vi ska hjälpa våra kunder genom att vara lyhörda, förstå deras behov och lyfta blicken för att se vår del i projektet och dess inverkan på slutprodukten. Vi utför våra uppdrag med stor yrkesstolthet och överträffar förväntningarna genom den kvalité vi levererar samt vår hänsyn till miljöpåverkan, landskapsbilden och säkerheten.

Motto

Vårt motto i våra åtaganden är rätt från början, där vi vill överträffa efterfrågad kvalité. Vi tar alla uppdrag på största allvar och ser till helheten av projekten, deras miljöpåverkan, säkerhet och arbetsmiljö.

Alla på kraftkonsult arbetar efter tre kärnvärden: ansvar, nytänkande och samarbetsvilja. Dessa tre värderingar ska utgöra grunden för vårt agerande gentemot kunder, leverantörer och kollegor.

Ansvar

Vi tar alla uppdrag på största allvar och ser alltid till helheten av projekten vad gäller miljöpåverkan, säkerhet och arbetsmiljö

Nytänkande

Våra uppdrag ska bidra till en reducerad kostnad för våra kunder. Det uppfyller vi genom att ha en helhetssyn i våra åtaganden. 

Samarbetsvilja

Attrahera och behålla duktiga medarbetare som ska erbjudas personlig utveckling och god arbetsmiljö.