English
 

Framtiden

Samarbetsvilja (1)

En naturlig del i vårt arbete är att ständigt förbättras och utvecklas tillsammans med våra kunder. De kommande åren kommer vi att satsa på:

  • Systematiskt arbete - kvalité, miljö och arbetsmiljö
  • Tekniskt stöd för ökat kundvärde
  • Kundanpassade leveranser och förbättrad kommunikation
  • Standardisering - ökad kvalité och säkerställd ledtid
  • Socialt ansvar genom samarbete med utbildningsväsen

Vår vision

Vi är ett mindre konsultföretag som har stora tankar om framtiden. Att ta oss an egna, större uppdrag och arbeta tillsammans, via partnerskap, med andra företag är ett av målen.

Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern som ser ett långsiktigt värde i att ingå partnerskap och finnas nära kunder och leverantörer, vi står för kvalitet- inte kvantitet. Vi vill expandera och ha samarbetspartners för att hjälpa varandra i uppdrag, men utan att förlora företagets karaktär på vägen.