English
 

Kvalitet

Kvalitet

Kraftkonsult i Skandinavien AB ska erbjuda konsulttjänster som kännetecknas av hög kvalité genom att göra rätt från början, uppfylla ställda krav och ligga rätt i tiden. I vårt arbete strävar vi efter att ständigt förbättra vår egen och våra kunders kvalitet.

Följande fem principer speglar det ansvar och de förpliktelser vi alla har gentemot våra kunder och medarbetare:

  • Vara lyhörda och arbeta nära våra kunder med deras önskemål och behov som högsta prioritet.
  • Utvärdera arbetet utifrån kundnöjdhet, lärdomar och erfarenheter och vidta förbättringsåtgärder för att öka kundtillfredsställelsen.
  • Leverera tjänster med hög kvalitet som ligger rätt i tiden och överträffar våra kunders förväntningar.
  • Öka kompetensen hos våra medarbetare genom utbildning och medarbetarutveckling där medarbetaren själv får välja utbildning efter personliga utvecklingsmål.
  • Ge våra medarbetare förutsättningar för att ständigt driva förbättringsarbete och egenkontroller, vilket ska öka värdet för våra kunder.
kvalitetpolicy_thumb