English
 

Miljö

Miljoexx

Kraftkonsult i Skandinavien AB ska systematiskt arbeta med effektivare användning av resurser och hållbar utveckling längs hela värdekedjan, från våra leverantörer till slutprodukten hos våra kunder.

Vi ska tillämpa miljöprinciper, såsom att följa de lagar, förordningar, föreskrifter och andra krav som kan relateras till organisationens miljöaspekter samt att ständigt arbeta för att minska vår miljöpåverkan och förebygga föroreningar.

 

miljopolicy_thumb