English
 

Samhällsansvar

Csr

Kraftkonsult samarbetar med Stockholms Tekniska Institut samt med Tekniksprånget genom Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Sveriges framtida välfärd är beroende av tillgång till rätt kompetens inom många områden. Enligt SCB kommer det i Sverige att vara brist på över 50 000 ingenjörer år 2030 på grund av stora pensionsavgångar. Enligt EU:s bedömningar kommer det att fattas en halv miljon ingenjörer redan år 2020 i Europa. Ingenjörer spelar en allt viktigare roll i vårt alltmer teknikdrivna samhälle.

Vi har valt att bidra i det lilla formatet genom att ta emot praktikanter genom STI och Tekniksprånget, vilket är en konkret satsning för att skapa intresse för vår bransch. Genom att ta emot praktikanter är vi med och bidrar till att säkra återväxten av ingenjörer och bygga morgondagens Sverige. Mer om Tekniksprånget kan ni läsa på teknikspranget.se.

Det lilla formatet

Vi har även bidragit till Trafiksäkerhet för Sveriges barn, Rena Publika Rum och Läkarmission för trädplantering. Detta för att göra samhället bättre. Kraftkonsult vill även ge tillbaka till de lokala idrottsföreningarna vilket är anledningen till att vi sponsrar Broberg IF och Gävle IF sedan en tid tillbaka. Lokal närvaro och stöd till de lokala idrottsföreningarna är viktigt för oss på Kraftkonsult.

Arkiv

DI Näringsliv