English
 

Åtgärder efter besiktning

Vi utför beredningar på uppdrag av Eltel Networks Infranet AB där slutkunden är Fortum Distribution. Vi bereder åtgärder på besiktningsanmärkningar på nätet 0,4 - 24 kV.

På uppdrag av Eltel Networks Infranet AB utför vi beredningar på Fortums elnät. Beredningarna är uppdelade på alla utgående linjer från varje fördelningsstation. Varje linje är ett projekt för sig och en kalkyl görs för varje linje. Vi gör beredningar på de anmärkningar som finns på den specifika linjen och det är allt från stolpbyten till kabelmärkningar.

ELTEL 

Åtgefterbes3Åtgefterbes2