English
 

2015-01-23 Utbildning inmätning

Niklas och Christian deltog i en kurs anordnad av Topposition i Topcons nya mjukvara "Magnet field".

Den uppdaterade mjukvaran används i vårt inmätningsinstrument. Det är viktigt att alltid använda den senaste tekniken och arbeta efter bästa praxis.

Topcon

Dela på: