English
 

2015-02-06 Statkraft

Kraftkonsult har fått ett nytt uppdrag hos Statkraft Sverige AB där vi åtar oss eldriftsansvar vid vindkraftparkerna Ögonfägnaden och Björkhöjden.

Statkraft är störst i Europa inom förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme och är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. Statkraft har närmare 3 400 medarbetare i mer än 20 länder.

Statkraft Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Statkraft AS. Bolaget bildades 2005 efter ett avtal med dåvarande Sydkraft om köp av 50 procent av Graninges produktion.

Under 2007 utökades Statkrafts intressen i Sverige genom ett joint-venture avseende vindkraft tillsammans med SCA. Produktionskapaciteten kommer att bli omkring 2,4 TWh och investeringen beräknas uppgå till 14 miljarder NOK. Det finns även planer på att satsa på vattenkraftsutbyggnad inom ramarna för samarbetet.

Statkraft är sedan nyåret 2009 det fjärde största energiföretaget i Sverige. Statkraft slutförde då en bytesaffär motsvarande 4,4 miljarder euro med tyska E.ON AG.

Björkhöjdens vindpark är belägen ca 1,5 mil sydväst om Ramsele i Sollefteå kommun. Ögonfägnadens vindpark är belägen 3,5 mil väster om Ramsele i Sollefteå kommun.

Vi åtar oss att vara den centrala resursen och den resurs som säkerställer att arbetena sköts på ett säkert och strukturerat sätt under provning, idrifttagning och drift av internnät och ställverk (stationer). I uppdraget ingår följande ansvarsroller:

  • Driftsansvar som i driftsfas innebär att sköta drift och underhåll av ställverk och internnät tills DUC är på plats.
  • Eldriftsansvar under idrifttagning och under provdrift och senare under löpande drift fram tills drifts- och underhållschef är på plats. I uppdraget ingår att sätta rutiner för driftorder- och kopplingssedelhantering under dessa perioder.
  • Kopplingsansvar innan övertagande (projekt till drift) av respektive enhet, ställverk och radialer. I uppdraget ingår att ta emot arbetsbegäran och lämna ut arbetsbevis, tillse att driftorder och kopplingssedlar upprättas i enlighet med fastslagna rutiner samt ansvara för att kopplingar utförs, antingen själva eller via kopplingsbiträden.

Statkraft

Statkraft1Statkraft2

Dela på: