English
 

2015-01-23 Välkommen Tommy

Den 1 april tillträdde Tommy Norgren som VD hos oss. Tommy kommer att bidra till ytterligare fokus på kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor samt arbeta aktivt med att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt tillsammans med våra kunder.

Tommy kommer tidigare från ABB och tar med sig sin erfarenhet för att systematiskt arbeta med kvalité-, miljö- och arbetsmiljöfrågor samt arbeta nära kunder för att tillsammans skapa en hållbar tillväxt för båda parter. Enligt Tommy själv kommer Kraftkonsult den närmaste tiden att fokusera på att förbättra kommunikationen internt och externt med målet att skapa transparens gentemot våra medarbetare samt mot våra kunder och leverantörer.

-Vi måste bli bättre på att ställa frågorna "när, var och hur?" för att skapa förutsättningar till att göra rätt från början. Det gäller all kontakt med medarbetare, kunder och leverantörer.

Utöver kommunikation och fokus på kvalité-, miljö- och arbetsmiljö kommer Tommy aktivt att arbeta med flexibilitet, tekniska hjälpmedel och partnerskap.

Tommy Norgren

Dela på: