English
 

2015-01-23 Välkommen Veronica

Veronica Ericsson börjar hos oss den 1 juni. Veronica har bred erfarenhet av avtals- och tillståndsfrågor vid markintrång inför ny- och ombyggnation av elledningar.

Veronicas huvudfokus är markavtal, intrångsvärderingar och tillståndsansökningar till kommuner och myndigheter. Hon arbetar även med inmätningar, utsättningar och GIS- och CAD-frågor. Med bakgrund som arkeolog har hon god kunskap om kulturmiljöfrågor och GIS. Veronica är strukturerad, kunnig och serviceinriktad och mån om att leverera en komplett och korrekt produkt. Hon har efter 20 år återvänt till Hälsingland för att rusta upp och bo på en gård utanför Söderhamn.

Veronica Eriksson

Dela på: