English
  • Nyheter >>
  • 2015 >>
  • Kraftkonsult fortsätter samarbetet med Falu Elnät
 

2015-09-23 Kraftkonsult fortsätter samarbetet med Falu Elnät

Kraftkonsult och Falu Energi och Vatten AB har skrivit avtal där Kraftkonsult kommer utföra besiktningar på deras elnät, upp till 50 kV.

Besiktningsintervallet är sju år och besiktningen sker året efter det att röjning av ledningsgatan genomförts. Besiktningarna ska utföras enligt starkströmsföreskrifterna 2008:3. Vi hoppas att Kraftkonsults arbete ska bidra till fortsatt hög kvalitet på deras elnät.

Falu Energi Vatten

Dela på: