English
 

2015-03-26 Nytt år med nya utmaningar

Under året som varit har vi lyckats hålla en hög beläggningsgrad vilket har varit fantastiskt. Vi har klivit in hos nya kunder där vi nu börjat skapa ett varumärke för att stanna. Flertalet långsiktiga avtal har skrivits med bland annat Vattenfall Eldistribution. Men resan är inte slut här. Under det kommande året ska nya avtal skrivas där Kraftkonsult ska vara i frontlinjen.

Det som kommer att ske nu i början av året är ISO-certifieringen. Vi kommer även att följa upp hälsoprofilbedömningen som genomfördes i början av hösten samt enkäten som skickades ut sommaren 2014. Detta tillsammans ska skapa hög kvalité för våra kunder genom standardisering, tydlighet och välmående.

Med önskan om ett fantastiskt nytt 2015.

Tommy​ Norgren, VD

Dela på: