English
 

2016-08-03 ISO-certifierad

I mars 2016 certifierades Kraftkonsult i Skandinavien AB enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 av Svensk Certifiering. Vi vill tacka våra kunder och partners som möjliggjort denna resa genom att ständigt ställa högre krav på kvalitet, säkerhet och miljöhänsyn.

Det är med stor ödmjukhet inför det förtroende ni gett Kraftkonsult som leverantör som vi nu påbörjar nästa etapp på resan. Vår utgångspunkt är och förblir att genom de tjänster vi tillhandahåller generera så stort värde för våra kunder som möjligt; det utgör själva grunden i vår verksamhet. Genom ISO-certifieringarna har vi fått struktur och systematik som hjälper oss att öka effektiviteten i vårt förbättringsarbete. Vi känner nu att vi har rätt förutsättningar för att ytterligare vässa värdeskapandet mot kund, möjliggöra för nya kunder med bibehållen kvalitet samt, sist men inte minst, kunna utgöra en attraktiv arbetsplats för såväl befintliga som nya medarbetare även framåt.

Vi vill återigen tacka för ert förtroende och hoppas att ni ska se konkreta resultat av våra ansträngningar i det fortsatta samarbetet! Vill du läsa mer om våra certifieringar klicka här.

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

Dela på: