English
 

2016-10-14 Kraftkonsult som arbetsgivare

Kraftkonsult har sammanställt den årliga medarbetarenkäten för den fysiska och psykiska miljön på arbetsplatsen. På frågan "Hur skulle du poängsätta Kraftkonsult som arbetsgivare?" får vi bedömningen 9.0 av 10 av medarbetarna.

Vi jobbar ständigt med att bli en bättre arbetsgivare för att  behålla och utöka vår kompetens.

Dela på: