English
 

2016-08-03 Mångmiljonkontrakt med SVK

Kraftkonsult har av Svenska Kraftnät tilldelats kontrakt för underhåll av ledningsgator i södra och mellersta Norrland. Kontraktet har ett uppskattat värde på 24 MSEK och löper över fyra år med start i januari 2017.

Kraftkonsult har de senaste åren vuxit kraftigt. Hösten 2015 uppmärksammades vi som ett av Sveriges snabbast växande företag och utnämndes till DI Gasell. Den positiva utvecklingen har genererat många nya arbetstillfällen, men också ställt stora krav på organisationen när antalet anställda under kort tid mer än fördubblats. Inledningen på 2016 har varit stark, vilket inte minst tilldelningen av kontraktet med Svenska Kraftnät understryker, och det är med tillförsikt vi nu blickar framåt.

”Vi är oerhört tacksamma för det förtroendet som våra kunder visat, men också ödmjuka inför utmaningen som det innebär att upprätthålla en hög kvalitet på våra tjänster när företaget växer så snabbt”, säger Tommy Norgren, VD. ”Det gångna året har vi arbetat upp rutiner för rekryteringsarbetet och upplärning av nya medarbetare och de anställda har verkligen svarat på ett fantastiskt sätt. Att sätta både konsulten och kunden i centrum är inte längre någon sliten klyscha för våra anställda, idag värnar alla genuint om den anda som blivit kännetecknande för Kraftkonsult och som möjliggjort denna framgångsresa”, avslutar han.

”Den svenska elkraftindustrin står inför enorma utmaningar de kommande åren när det gäller att fylla resursbehoven”, berättar Erik Schönning, ansvarig för kontraktet med Svenska Kraftnät hos Kraftkonsult. ”Det fyraårskontrakt som vi precis har blivit tilldelade tryggar beläggningen för lång tid framöver och befäster verkligen vår roll som en bred aktör på den svenska marknaden. Det är med stor glädje jag konstaterar att det nära samarbete vi har etablerat med Natur och Skogtjänster i Umeå nu bär frukt och att vi tillsammans med trygghet kan ta oss an ett uppdrag av den här storleken”, avslutar Erik Schönning.

Dela på: