English
 

2016-01-19 Ramavtal med Svenska Kraftnät

​Vi blev i dagarna tilldelade ett ramavtal från Svenska kraftnät som innefattar tjänsterna: arkeolog, planhandläggare, utredare mark och vatten, biolog, MKB-konsult, markåtkomst och skogliga tjänster samt GIS-konsult.

Vi var en av tolv leverantörer som blev tilldelade avtal inom detta paket av tjänster. Avtalet löper från och med 2016-01-01 till och med 2018-12-31 med möjlighet till förlängning.

Svk Logo Liggande 30 75Mm Black Cmyk (1)

Dela på: