English
 

2016-10-14 Regionsansvarig

I våras tillträdde Andreas Söderholm som regionansvarig för region Nord. Detta är ett naturligt steg i vår tillväxt för att kunna stötta kunder och medarbetare. Detta medför att vi blir ännu snabbare i beslut där alla intressenter får sina röster hörda ännu mer än tidigare.

Regionchefen jobbar aktivt med ledarskap och hanterar dagliga frågor rörande medarbetare inom regionen. Befattningen ska aktivt jobba för utveckling av personal och verksamheten inom regionen och ska övervaka och upprätthålla en god arbetsmiljö.

I rollen som regionansvarig ingår att:

  • vara verksam i styrelsearbete
  • arbeta aktivt med försäljning och kundvård
  • rekrytera nya medarbetare till regionen
  • leda verksamheten utifrån instruktioner, policys, mål och vision
  • hålla målsamtal och uppföljning för medarbetare
  • lägga budget och följa upp ekonomin

Tommy Norgren och Andreas delar på personalansvaret.

Dela på: