English
 

2016-08-03 Saad blev ny Jobbsprångare

Kraftkonsult har efter genomgångna Cv:n, intervjuer och utslagsprov valt Saad bland de kandidater som ansökt om en plats hos oss genom Jobbsprånget.

Saad började sin praktik på Kraftkonsult i början av april. Han kommer att vara placerad vid Solnakontoret där han bland annat kommer att få titta på verksamhetens affärsmässiga delar och hur dessa kan utvecklas. Praktiktiden pågår i fyra månader och vi ser fram emot en givande resa för bägge parter i Jobbsprångets pilotprojekt. Kraftkonsults tidigare erfarenheter med IVA:s Tekniksprånget, vilket Jobbsprångsmodellen bygger på, har genererat många synergieffekter genom arbetet med vår certifiering enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

Vi välkomnar Saad och hoppas att vi tillsammans kan öka medvetenheten och möjligheten för fler nyanlända ingenjörers integration i Sverige.

Saad Mushtaq

Dela på: