English
 

2017-06-14 Bättre arbetsgivare

Under det senaste året har Kraftkonsult genomfört större organisatoriska förändringar för att uppnå en bättre arbetsmiljö samt ökad närvaro och service till våra kunder. Trots de interna förändringarna visar medarbetarenkäten på att vi blir bättre som arbetsgivare, där vi gått från 9.10 till 9.17 av 10 möjliga på ett halvår, enligt vår interna undersökning. Detta är möjligt för att alla medarbetare bidragit till att identifiera förbättring och genomföra förändringar. Denna förbättring är en del av vår vision där vi ska vara den främsta arbetsgivaren.

”Kraftkonsult ska vara den främsta arbetsgivaren, där vi genom vår flexibilitet, medbestämmande och omtanke, fortsätter att attrahera kompetenta medarbetare, för att gemensamt bidra till kundens förtjänst.”

Baettre Arbetsfoerhaallanden

Dela på: