English
  • Nyheter >>
  • 2017 >>
  • En tydligare väg framåt för Kraftkonsult
 

2017-06-16 En tydligare väg framåt för Kraftkonsult

Kra 8464 Landningssidor Vag

Kraftkonsult har under en längre period arbetat för att tydliggöra vår vision och affärsplan. Under 2016 och 2017 har våra medarbetare tagit fram sin syn, vilken sedan har bearbetats och beslutats av styrelsen. Det viktiga med framtagandet av värdeord och vision är att de ska vara en del av företagets identitet, vilken grundar sig i medarbetaren. Med det här steget tydliggör vi vilka vi är, vart vi är på väg och hur vi kan bidra till att komma dit.

Med våra nya väl avvägda värdeord Engagemang, Kompetens och Omtanke visar vi att vi verkligen bryr oss om och vårdar våra relationer, såväl med våra kunder som med våra medarbetare.

I grunden kan vår affärsidé tyckas enkel, men vår erfarenhet är att det är det enkla och det raka som är viktigt när det faktiskt kommer till kritan. Vi har valt att formulera det så här:

Kraftkonsult ska genom stort engagemang och kompetens alltid ge våra kunder ett förstklassigt arbete som bidrar till stor kundnytta, med positiva resultat för bägge parter.

För ett företag inom konsultverksamhet är arbetskraften givetvis den absolut viktigaste resursen och vi förstår vikten av att vara en god arbetsplats. Därför har vi valt att formulera vår vision så här:

Kraftkonsult ska vara den främsta arbetsgivaren, där vi genom flexibilitet, medbestämmande och omtanke, fortsätter att attrahera kompetenta medarbetare, för att gemensamt bidra till kundens förtjänst.

Dela på: