English
 

2017-06-28 Fortsatt utveckling

Året som gått har inneburit en enorm resa för Kraftkonsult och jag vill utlysa ett stort tack till alla kunder, medarbetare och samarbetspartners. Utan er hade denna resa inte varit möjlig. Hade jag vid starten av 2016 blivit tillfrågad om det kommande året kommer att vara mer händelserikt än 2015 hade jag svarat nej. Med facit i hand visade sig 2016 överträffa alla våra förväntningar. Återigen ett stort tack till alla inblandade! Nu ser jag fram emot att tillsammans med våra kunder och medarbetare ta mig an ett utvecklande och givande 2017!

Vid en snabb resumé av det gångna året har vi 

  • vuxit tillsammans med våra kunder där Kraftkonsults personalstyrka utökats med totalt åtta medarbetare.
  • blivit utsedd till DI Gasell för andra året i rad.
  • klivit in på nya affärsområden där vi bland annat fått möjligheten att åta oss det skogliga underhållet av ledningsgator för Svenska Kraftnät.
  • förändrat strukturen i bolaget och delat upp oss i två regioner utan att göra avkall på internt och externt samarbete.
  • certifierats enligt ledningssystemen ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

Det som ligger framför oss under det kommande året är att tydliggöra vårt varumärke med en ny grafisk profil som bättre avspeglar våra kärnvärden och vision. Vi ska även bibehålla vårt fokus på utveckling i nära dialog med våra kunder, välmående medarbetare och fortsatt förbättring av vårt ledningssystem.

Tommy Norgren
Tommy Norgren (VD)

Dela på: