English
 

2017-09-01 Kraftkonsult får utvecklingsstöd

Kraftkonsult har fått 250 000 kronor i bidrag för att digitalisera en arbetsprocess. Satsningen ska effektivisera processen från beredning till färdigt projekt.

Det här innebär en stor möjlighet för oss att utvecklas och gör att vi kan höja kvaliteten på det arbete vi utför ytterligare ett snäpp. Dessutom kommer digitaliseringen att bidra till en bättre arbetsmiljö och mer glädje på arbetet.
I slutändan gynnas både kunder och medarbetare!

Klicka här för att läsa artikeln på helahälsingland.se.
283_IB310429 Foton _jpg

Dela på: