English
 

2017-12-06 Kraftkonsult som arbetsgivare

Under kvartalsmötet i Härnösand genomförde vi en ny medarbetarundersökning för att få reda på hur nöjda medarbetarna är med Kraftkonsult som arbetsgivare. Resultatet blev 9,17 poäng av 10 möjliga, vilket återigen är ett högre betyg än vid förra undersökningen.

Medarbetarna har bland annat uttryckt sig positivt om nyetableringen i Luleå och att Kraftkonsult växer på ett hållbart sätt och sätter upp tydliga mål. Man lyfter även fram ansträngningarna för att skapa en trivsam arbetsmiljö samt ledningens stora engagemang och smittsamma arbetsglädje.

Det är väldigt glädjande att våra medarbetare fortsätter att trivas på Kraftkonsult, trots att företaget har växt snabbt och genomgått förändringar. Vi arbetar ständigt för att bli en ännu bättre arbetsgivare och för att ytterligare stärka vår goda sammanhållning.

Kraftkonsult Hoega Kusten Bron Jpg

Dela på: