English
 

2017-06-14 Sellihca

Achilles har förnyat Sellihca-kvalificeringen med Kraftkonsult i Skandinavien AB. Kvalificeringen är giltig från och med den 12 januari 2017 till och med den 23 februari 2018.

Achilles lanserar leverantörsrevisioner i Norden. Achilleskoncernen utför årligen över 8 000 revisioner inom olika branscher runt om i världen. Revisionen stödjer inköpsorganisationer med hantering av risk kopplad till samhällsansvar, miljö, säkerhet och kvalité. Leverantörer får möjligheten att synliggöra sina styrkor och hur väl de uppfyller satta kriterier. De får även ett bra underlag för att identifiera utvecklingsmöjligheter och skapa rutiner för kontinuerlig förbättring.

Läs mer om våra certifieringar här.

Sellihca 2017 2018

Dela på: