English
 

2017-06-16 Tydligare väg framåt

Kraftkonsult har under en längre period arbetat fram en tydligare vision och affärsplan för bolaget. Detta arbete initierades för ett år sedan där medarbetarna tog fram sin syn på bolaget. Sedan genomarbetades förslaget av styrelsen. Det viktiga med våra värdeord och vår vision är att de ska vara en del av företagets identitet, vilken grundar sig i medarbetaren. Med det här steget tydliggör vi vilka vi är, vart vi är på väg och hur vi kan bidra.

Våra värdeord

  • Engagemang
  • Kompetens
  • Omtanke

Affärsidé

Kraftkonsult ska genom stort engagemang och stor kompetens alltid ge våra kunder ett förstklassigt arbete som bidrar till stor kundnytta med positiva resultat för bägge parter.

Vision

Kraftkonsult ska vara den främsta arbetsgivaren, där vi genom flexibilitet, medbestämmande och omtanke fortsätter att attrahera kompetenta medarbetare, för att gemensamt bidra till kundens förtjänst.

” Vårt engagemang er förtjänst”

Dsc 0764Y

Dela på: