English
  • Nyheter >>
  • 2018 >>
  • Glädjande respons på undersökningen
 

2018-12-05 Glädjande respons på undersökningen

Vi har tagit emot över 120 svar på undersökningen som är kopplad till vår kommande hållbarhetsredovisning. Vi är oerhört glada över detta eftersom det ger oss ett gediget underlag som hjälper oss att fokusera på relevanta områden i redovisningen.

Ett stort tack till alla som deltog!

Dela på: