English
 

2018-02-02 Kraftkonsult omorganiserar sig

Nytt år, nya krafttag!

Vi har beslutat oss för att genomföra en del organisationsförändringar, vilket bland annat har resulterat i att vi nu tillsätter en vice VD. Andreas Söderholm har tidigare innehaft tjänsten regionansvarig, men tillträder nu den här nya tjänsten som vice VD. Samtidigt inför vi en ny samordnande roll på vart och ett av våra kontor. Kontorssamordnarna ska fylla en liknande funktion som de regionansvariga har gjort hittills, men i stället för en hel region ansvarar de för sina respektive kontor.

Vi har fattat det här beslutet av flera anledningar. Det är ett steg i arbetet mot att skapa en tydligare organisation med målet att underlätta arbetet och vardagen för våra medarbetare. Att fördela ansvaret mellan flera kontorssamordnare hoppas vi ska leda till att vi kan hantera uppgifter snabbare och mer effektivt, vilket gynnar såväl medarbetare som kunder. Vi skapar även förutsättningar för att etablera nya kontor, vilket i sin tur innebär att vi kan komma närmare våra kunder.

Tanken är också att skapa möjligheter för karriärsutveckling inom företaget och ge medarbetare chansen att inte bara kunna växa i sina roller som specialister, utan även som ledare.

Vi är ett ständigt växande företag och hoppas att det här steget ska vara gynnsamt för att bibehålla och främja vår familjära företagskultur, i och med att organisationen blir mer decentraliserad och ansvarsfördelningen tydligare.

18-andreas -soederholm _Kontakt Bild

Dela på: