English
 

2018-03-16 Samarbete med Great Place to Work

Samarbetsvilja (1)

Som en del i vårt hållbarhetsåtagande inleder vi nu ett långsiktigt samarbete med Great Place to Work (GPTW), en organisation som hjälper företag att utvärdera och utveckla sin arbetsplatskultur.

Vi är väldigt måna om en god arbetsmiljö och en stark sammanhållning och har tidigare utfört interna medarbetarundersökningar som har visat att medarbetarna är väldigt nöjda med Kraftkonsult som arbetsgivare. Fördelen med Great Place to Work är att undersökningarna bygger på gedigen forskning och att resultaten kan jämföras mot andra företag i GPTW:s nätverk och på så sätt ge ett objektivt mått på arbetsplatskulturen.

Det här åtagandet ger oss konkreta verktyg för uppföljning och utveckling av medarbetarnas situation och vårt mål är att Kraftkonsult ska bli certifierat som ett "great place to work". Läs mer om Great Place to Work här.

Gptw Logo

Dela på: