English
 

2018-12-14 Välkommen Mauricio!

Mauricio Amigo är Kraftkonsults nyaste medarbetare på Uppsalakontoret. Han började hos oss i september och jobbar som projektledare.

Mauricio började sin yrkesbana som installationselektriker och valde sedan att studera till elkraftsingenjör. Han tog examen 2017 och blev direkt rekryterad till Nätstations Alliansen där han jobbade med försäljning och anbud av nätstationer. Innan han kom till Kraftkonsult har han också hunnit jobba som projektledare på Ellevio.

"Jag ser fram emot att få bli en bra representant för den värdegrund och den positiva anda som genomsyrar Kraftkonsult!"

Välkommen Mauricio!

Dela på: