English
 

2019-04-25 ISO-certifiering

Vi har blivit certifierade enligt ISO 27001 samt fått förnyade certifikat enligt ISO 9001, 14001 och 45001 (tidigare OHSAS 18001)! Certifieringen genomfördes i februari och mars i år.

Syftet med certifiering enligt ISO 27001 för informationssäkerhet är att öka vårt fokus och vår medvetenhet avseende IT-säkerhet samt att anpassa oss till kunders förväntningar och förändringar i säkerhetslagstiftningen. Detta innebär att vårt dataskydd blir ännu starkare, vilket blir allt viktigare i och med den ökade digitaliseringen.

Vi är nu ett av få bolag som är certifierade enligt fyra ledningssystem. Certifikaten är inte bara en kvalitetssäkring inom områdena kvalitet, miljö, säkerhet och arbetsmiljö, utan även ett system för hur vi ständigt förbättrar verksamheten, mäter och följer upp samt arbetar med risk- och möjlighetsanalys. Högre kvalitet, mindre påverkan på miljön, ökad säkerhet och en mer välmående personal är några effekter av detta ledningssystem för kvalitet, miljö, säkerhet och arbetsmiljö.

Svecert Iso 9001Svecert Iso 14001Scab Iso 27001 Sve RgbScab Iso 45001 Sve Rgb

Dela på: