English
  • Nyheter >>
  • 2019 >>
  • Kraftkonsult är utnämnd till Di MästarGasell
 

2019-10-02 Kraftkonsult är utnämnd till Di MästarGasell

Kraftkonsult har återigen utsetts till ett av årets Gasellföretag av Dagens industri och i år har vi även blivit en MästarGasell!

2019 är jubileumsår för Di Gasell och det firar de med att utse MästarGaseller - företag som har blivit Gasellföretag minst tre gånger under de 20 år som Di Gasell funnits.

Syftet med Di Gasell är att stödja och uppmuntra svenskt näringsliv och företagare som vågar satsa för att växa och inspirera, främja praktisk kunskap och goda förebilder. 

Ett stort tack till alla våra engagerade medarbetare och kunder som har bidragit till detta!

För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla nedanstående parametrar:

  • En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor.
  • Minst tio anställda.
  • Företaget har minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i undersökningsperioden.
  • Företaget har ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
  • Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
  • Företaget har i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  • Sunda finanser.

/Kraftkonsult - kraft som når hela vägen

Di Gasell Logo Ma Stargasell 2019

Dela på: