English
 

2019-02-11 Mot ett nytt, spännande 2019!

Vinter 2018-2019

Foto: Hanna Måhl

2018 var ett händelserikt år som innebar positiv utveckling för Kraftkonsult på alla tänkbara vis.

Vi kickade igång året med en omorganisering av företaget som bland annat innebar att vi tillsatte en vice VD i form av vår erfarne Andreas Söderholm. Vi ersatte också den tidigare tjänsten regionansvarig med en kontorssamordnare på vart och ett av våra kontor.

Under våren gick vårt utvecklingsarbete vidare genom att vi förnyade Kraftkonsults syfte, vision och värdeord samt uppdaterade företagets policyer med stort fokus på social, planetär och ekonomisk hållbarhet. Tillsammans tog medarbetarna fram värdeorden ansvar, flexibilitet, engagemang, kvalitet och kompetens

Med den sociala hållbarheten i fokus inledde vi också ett samarbete med organisationen Great Place To Work som hjälper företag att utvärdera och utveckla sin företagskultur. Tack vare detta samarbete blev Kraftkonsult i början av hösten certifierat som en av Sveriges bästa arbetsplatser, vilket vi naturligtvis är väldigt stolta och glada över. Att underhålla en god arbetsplatskultur är förstås ett ständigt pågående arbete som kommer att fortsätta även under 2019.

2018 var också ett år med fortsatt stabil och kontrollerad tillväxt. Vi anställde inte mindre än åtta nya medarbetare och utsågs för fjärde året i rad till ett av årets Gasellföretag av Dagens industri.

Med all denna positiva utveckling i ryggen känner vi oss trygga och förhoppningsfulla inför det nya året.

Vi har bland annat påbörjat arbetet med att certifiera oss enligt ISO 27001 för att höja säkerhetsnivån och säkerställa att vi efterlever GDPR. Dessutom är vi på gång med att förfina våra beredningsprocesser genom ett nytt, eget verktyg som ska höja kvaliteten samt effektivisera processen. Utöver vår egen personal som arbetar med att utveckla verktyget har vi engagerat nya praktikanter och examensarbetare i detta förbättringsarbete.

Hållbarhet kommer att fortsätta genomsyra alla delar av vår verksamhet, där ett av våra främsta fokus blir att utveckla och stimulera våra befintliga medarbetare. Vi ser även fram emot ett fortsatt gott samarbete med våra kunder och partner.

Från ett händelserikt 2018 mot ett spännande 2019! Hoppas att vi ses!

/Kraftkonsult - specialister på elkraft

Dela på: