English
 

2020-09-30 2020-09-30 Kraftkonsult Elektra

AB Edsbyns Elverks styrelse har presenterat en möjlighet för Kraftkonsult AB att förvärva Elektra i Hälsingland AB.

Kraftkonsult avser att driva vidare Elektra i Hälsingland AB i sin nuvarande form på befintliga etableringsorter, Edsbyn, Bollnäs och Hudiksvall. Med den eventuellt nya ägaren stärker Elektra sin förankring i regionen och breddar sitt erbjudande inom flera verksamhets- och teknikområden, bland annat projektering, projektledning och dokumentation.

Kraftkonsults förväntningar är att tillsammans med Elektra erbjuda heltäckande, såväl konsulttjänster som utförandetjänster, inom hela el-, säkerhets- och energisektorn. Kraftkonsults vision är att Kraftkonsult och Elektra ska växa i sina erbjudanden samt uppnå en högre effektivitet genom ett nära samarbete med sitt nya förvärv. Förutsatt att förvärvet godkänns av Elektra i Hälsinglands ägare kommer Kraftkonsult att vara ett bolag med ca 100 medarbetare och en omsättning på ca 160 Mkr.
”Förvärvet har ett strategiskt värde för Kraftkonsult, genom vår etablering på flera orter i Sverige med väl upparbetade kontakter med våra kunder. Vi ser fram emot en möjlighet att skapa ett brett och nära samarbete med gamla såväl som nya kunder, i det nya större bolag som skapas. Varumärket Elektra, som är väletablerat, kommer att finnas kvar på marknaden, där bolaget blir ett dotterbolag inom Kraftkonsult.”
- Säger Christer Sundin, styrelseledamot i Kraftkonsult

Det idag delägda dotterbolaget Elia AB i Söderhamn omfattas inte av affären. 

Besök gärna vår hemsida; www.kraftkonsult.nu, men även; www.elektra.se.
Affären är villkorad av AB Edsbyns Elverks bolagsstämmas godkännande.
För ytterligare information kontakta;
Christer Sundin mobil 070-688 72 83, Kraftkonsult
Nils Andersson telefon 0271-27 401, VD AB Edsbyns Elverk

Dela på: