English
  • Nyheter >>
  • 2020 >>
  • Aktieägarna i AB Edsbyns Elverk röstade nej till försäljning
 

2020-10-09 Aktieägarna i AB Edsbyns Elverk röstade nej till försäljning

En extra bolagsstämma i AB Edsbyns Elverk röstade nej till försäljningen av Elektra i Hälsingland AB. 59 procent av stämman röstade för en försäljning och 41 procent emot.

Då kvalificerad majoritet behövs, det vill säga två tredjedelar av rösterna för att kunna ändra bolagsordning, förhindras därmed försäljningen och affären kommer inte att genomföras.

AB Edsbyns Elverks styrelse och de tre största aktieägarna, som representerar 29 procent av rösterna, stod bakom rekommendationen av försäljningen och 59 procent ställde sig positiva under stämman. Kraftkonsult respekterar aktieägarnas beslut och tackar samtliga för engagemanget kopplat till förslaget om försäljning av Elektra i Hälsingland AB. 

/Kraftkonsult

Dela på: