English
  • Nyheter >>
  • 2020 >>
  • Kraftkonsult i Skandinavien AB förvärvar Elektra i Hälsingland AB
 

2020-08-06 Kraftkonsult i Skandinavien AB förvärvar Elektra i Hälsingland AB

Avtal om ett förvärv av Elektra har tecknats mellan Kraftkonsult och säljaren AB Edsbyns Elverk. Beräknat tillträde sker den 1 oktober 2020.

Kraftkonsult avser att driva vidare verksamheten i sin nuvarande form på befintliga etableringsorter, Edsbyn, Bollnäs och Hudiksvall.

Med den nya ägaren stärker Elektra sin förankring i regionen och breddar sitt erbjudande inom flera verksamhets- och teknikområden, bland annat projektering, projektledning och dokumentation. Kraftkonsults förväntningar är att tillsammans med Elektra erbjuda heltäckande, såväl konsulttjänster som utförandetjänster, inom hela el-, säkerhets- och energisektorn. Kraftkonsult och Elektra ska växa i sina erbjudanden samt uppnå en högre effektivitet genom ett nära samarbete med sitt nya förvärv. Kraftkonsult kommer vara ett bolag med ca 100 medarbetare och en omsättning på ca 160 Mkr, efter förvärvet.

”Förvärvet har ett strategiskt värde för Kraftkonsult, genom vår etablering på flera orter i Sverige med väl upparbetade kontakter med våra kunder. Vi ser fram emot att skapa ett brett och nära samarbete med gamla såväl som nya kunder, i det nya större bolag som skapas. Varumärket Elektra, som är väletablerat, kommer att finnas kvar på marknaden. där bolaget blir ett dotterbolag inom Kraftkonsult.” - säger Christer Sundin, styrelseledamot i Kraftkonsult

Det idag delägda dotterbolaget Elia AB i Söderhamn omfattas inte av affären.
Kraftkonsult blir efter att affären har genomförts en; Totalleverantör inom elsektorn med verksamhet inom stora delar av Sverige. Affären är villkorad av AB Edsbyns Elverk,s bolagsstämmas godkännande.


För ytterligare information kontakta;
Christer Sundin mobil 070-688 72 83, Kraftkonsult
Nils Andersson telefon 0271-27 401, VD AB Edsbyns Elverk

Dela på: