English
 

2021-06-23 Elvida AB etableras i Edsbyn!

Kraftkonsult i Skandinavien har nu startat en verksamhet genom det nya dotterbolaget Elvida AB i Edsbyn.

Det Söderhamnsbaserade bolaget föreslogs förra sommaren som ny ägare till Elektra i Hälsingland men strax innan årsskiftet informerades om att så inte blev fallet. Detta ledde till en annan expansionsplan och idag kan Kraftkonsult stolt informera att företaget Elvida i Skandinavien har etablerats. Verksamheten är fortfarande i uppstartsfasen, men redan nu är lokaler och personal på plats.

Vi börjar där sen får vi se hur det blir med övriga delar av landskapet, säger Christer Sundin, styrelseordförande för Kraftkonsult.

Kraftkonsults fokus ligger på konsulttjänster kopplade till elkraft och energi medan Elvida blir ett installationsföretag och erbjuder tjänster för hem och företag inom bland annat el service, säkerhet, industriservice, data- och fibernät samt solceller & elbilsladdare. Vi delar med oss en bild på medarbetarna som nu är en del av Elvida teamet!

Varmt välkomma till Kraftkonsult familjen!

Elvida Medarbetare Följ Elvida resan på Facebook: https://www.facebook.com/Elvida-i-Skandinavien-AB-100150575484195

Besök gärna Elvidas hemsida: www.elvida.se

Dela på: