English
  • Om oss
 

Om oss

Värdeord

Vi stöttar nätägare och entreprenörer genom hela processen både vid nybyggnation och ombyggnation av elnät. Våra tjänster består av allt från besiktning och projektledning till utbildning, vilket vi kan erbjuda genom att tillhandahålla den bästa kompetensen på marknaden.

Vi tar alla uppdrag på största allvar och tittar alltid på helheten vad gäller projektens miljöpåverkan, säkerhet och arbetsmiljö.

Ett projekts förutsättningar varierar från kund till kund och därför vill vi ha hög närvaro hos våra kunder och vara lyhörda för att kunna leverera det som efterfrågas. Vårt mål är alltid att processen ska vara så enkel och kostnadseffektiv som möjligt för kunden.

Vision

Vår vision stavas hållbarhet. Genom ständig kompetensutveckling och framtagande av nya tekniska lösningar vill vi skapa en hållbar tillväxt som bygger på ett långsiktigt och ansvarsfullt förhållningssätt till sociala relationer, klimat och ekonomi. Vi ska vara den främsta arbetsgivaren som attraherar och bibehåller den bästa kompetensen. Tillsammans med kunder, intressenter och samarbetspartners strävar vi mot att driva branschen framåt.

Affärsidé

Kraftkonsult ska, genom stort engagemang och god kompetens, alltid utföra förstklassigt arbete som är till stor nytta för kunden och bidrar till positiva resultat för bägge parter.

Syfte

Att värva, utveckla och tillhandahålla den bästa kompetensen på marknaden och tillsammans med kunden utveckla nya tekniska lösningar för en hållbar framtid.

Våra värdeord

  • Ansvar
  • Flexibilitet
  • Engagemang
  • Kvalitet
  • Kompetens

Alla på Kraftkonsult arbetar efter dessa fem kärnvärden som ska utgöra grunden för vårt agerande gentemot kollegor, kunder och leverantörer.

Våra kärnvärden

Ansvar
Flexibilitet
Engagemang
Kvalitet
Kompetens