English
 

Certifieringar

Cert

Kraftkonsult i Skandinavien AB är kvalificerade i Sellihca sedan 2012 och är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 och ISO 45001.

Certifikaten är inte bara en kvalitetssäkring inom områdena kvalitet, miljö, säkerhet och arbetsmiljö, utan även ett system för hur vi ständigt förbättrar verksamheten, mäter och följer upp samt arbetar med risk- och möjlighetsanalys. Högre kvalitet, mindre påverkan på miljön, ökad säkerhet och en mer välmående personal är några effekter av detta ledningssystem för kvalitet, miljö, säkerhet och arbetsmiljö.

ISO 9001 ISO 14001 ISO 27001 Sve Rgb ISO 45001 Sve Rgb Sellihca1