English
 

Hållbarhet

Miljö

Vi på Kraftkonsult strävar efter att hitta en balans mellan ekonomiskt, socialt och planetärt ansvar för att mildra eventuella negativa effekter på miljö, människor och samhälle. Kraftkonsult kommer att bidra till samhället genom att uppnå både nationella och internationella mål för hållbar utveckling och därmed främja ett energisystem med betydligt minskad miljöpåverkan. Vi måste realisera vår vision på ett sätt som är ekonomiskt, socialt och planetärt hållbart.

Vårt hållbarhetsåtagande kan delas upp i tre delar:
kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Kvalitet
Ett hållbart kvalitetstänk innebär bland annat att vi ska hålla
100 % av våra leveranstider och införa system för att kvalitetssäkra våra processer så att vi konsekvent arbetar på rätt sätt och säkerställer hög kvalitet varje gång. Vi ska också införa tydliga processer för kompetensväxling inom företaget och genomföra regelbundna mätningar för att följa upp vårt kvalitetsarbete och få tydliga mått på vår utveckling.

Miljö
Kraftkonsult ska, tillsammans med kunder, leverantörer och partner, ligga i framkant inom nya tekniska lösningar som bidrar till minskad miljöpåverkan. Vi ska uppnå en årlig minskning på 3 % av vårt koldioxidutsläpp genom att välja bort bilen där det är möjligt samt välja drivmedel med minsta möjliga miljöpåverkan. För att reducera risken för miljöpåverkan ska vi också ständigt förbättra våra projektunderlag.

Arbetsmiljö
En hållbar arbetsmiljö är A och O för ett välmående företag. Vi ska upprätta en psykosocial arbetsmiljöplan samt certifiera oss enligt Great Place to Work med målet att årligen förbättra vårt resultat i mätningen med 1 %. Vi ska också öka samarbetet och kontakten mellan våra kontor för att stärka gemenskapen och bibehålla vår ”Kraftkonsult-anda”. Vi måste också ständigt förbättra vår fysiska arbetsmiljö genom att förenkla riskanalyshanteringen, uppdatera åtgärdsförslagen och använda oss av moderna hjälpmedel som eliminerar risker.

Kraftkonsults hållbarhetsåtagande genomsyrar alla delar av vår verksamhet och ingår i alla processer, stora som små. Vi ställer inte bara krav på oss själva, utan även på våra kunder, leverantörer och partner. Tillsammans ska vi bedriva ett tydligt och seriöst arbete för hållbarhet – för människor, miljö och samhälle.

Läs hela vår hållbarhetsstrategi här.