English
 

Samhällsansvar

Csr

Kraftkonsult samarbetar med Stockholms Tekniska Institut samt med Tekniksprånget genom Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Sveriges framtida välfärd är beroende av tillgång till rätt kompetens inom många områden. Enligt SCB kommer det i Sverige att vara brist på över 50 000 ingenjörer år 2030 på grund av stora pensionsavgångar. Enligt EU:s bedömningar kommer det att fattas en halv miljon ingenjörer redan år 2020 i Europa. Ingenjörer spelar en allt viktigare roll i vårt alltmer teknikdrivna samhälle.

Det lilla formatet

Vi har valt att bidra i det lilla formatet genom att ta emot praktikanter genom STI och Tekniksprånget, vilket är en konkret satsning för att skapa intresse för vår bransch. Genom att ta emot praktikanter är vi med och bidrar till att säkra återväxten av ingenjörer och bygga morgondagens Sverige. Mer om Tekniksprånget kan ni läsa på teknikspranget.se.

Vi bidrar även till Trafiksäkerhet för Sveriges barn, Rena Publika Rum och Läkarmissionen för trädplantering, eftersom vi tror att även mindre insatser gör stor skillnad. Den lokala närvaron och stödet till idrotten är ytterligare ett sätt för oss att bidra i det lilla formatet, därför sponsrar vi ungdomsverksamheten hos Broberg IF och Gävle IF.

Arkiv

DI Näringsliv