English
  • Referenser
 

Referenser

Referenser

Här kan du läsa om några av de arbeten vi har utfört. Detta syftar till att ge en översiktsbild av våra utförda uppdrag, men omfattar långt ifrån alla uppdrag och teknikområden. Vår kompetens får vi genom våra medarbetare och de uppdrag som respektive individ har genomfört under sina verksamma år. Tveka inte att kontakta oss för att få en tydligare bild av ett specifikt teknikområde.

Nedan finner du några citat från våra kunder.

”Kraftkonsult och de medarbetare som vi har inhyrda från er, visar på ett högt engagemang, högt leveransfokus, effektivt genomförande med fokus på avslut och ekonomi.” 

”Kompetent personal, positiv, initiativrik, ifrågasättande.”