English
 

Härjeåns Nät

Vi utför projektering och beredning av ombyggnadsprojekt för låg- och mellanspänning i Jämtland-Härjedalen.

I enlighet med Härjeåns plan för att vädersäkra elnätet ersätts befintliga luftledningsnät företrädesvis med jordkabel.

Härjeån 

Härjeån