English
 

Härnösands Energi

Vi har gjort beredning för bland annat kabel i mark 0,4 kV - 12 kV och placerat ut markstationer på uppdrag av Härnösands Elnät AB.

Ett gammalt luftledningsnät (12 kV) inklusive stolpstationer har ersatts med kabel i mark och nya markstationer. Även delar av det gamla nätet 0,4 kV har byggts om företrädesvis till kabel i mark. 12 kV kabel och ett antal 0,4 kV kablar har förlagts. 6,5 km jordkabel och 5 nya nätstationer är förlagda.

Vägnön

Förläggning av två nya nätstationer och 500 meter högspänningshängkabel.

Ultrå-Brunne

Förläggning av 7 km jordkabel som ersätter friledningar. Även fyra nya nätstationer förlagda.

Ultrå-Hamre

Förläggning av högspänningskabel 1,5 km, 1,5 km jordkabel och även cirka 400 m sjökabel.

Bölen

Nyanslutning av mobilmast samt förläggning av 600 m jordkabel 12 kV, 300 m jordkabel 0,4 kV, 1,65 km högspänningshängkabel och en ny nätstation.

Svenskär-Lerviken

Gammal friledning byttes till isolerad friledning på 2,5 km.

Brunne

Förläggning av en ny nätstation och 600 m högspänningskabel.

Byn Södra

Stationsbyte.

Härnösand

Haernoesand1Haernoesand4Haernoesand2Haernoesand5