English
 

Nätberedning Flemingsberg

Efter den gångna vintern med många driftstörningar gjorde vi beredningar för ombyggnation av Vattenfalls 24kV elnät i Flemingsberg på uppdrag av Alteco AB.

Beredning gällande ombyggnation av Vattenfalls elnät på uppdrag av Alteco AB. Befintligt nät var under gångna vintern hårt utsatt för driftstörningar. Därför ersattes befintligt nät bestående av friledning och stolpstationer i första hand med jordkabel och markstationer där den befintliga nätstrukturen behölls.

Arbetet utfördes i två etapper som bestod av totalt åtta deletapper.

Alteco

Vattenfall3