English
 

Nyanslutning Värmdö

Beredning av förstärkningsarbete på befintligt lågspänningsnät på Värmdö. Arbetet utfördes åt Eltel Networks Infranet AB, slutkund Vattenfall Eldistribution AB.

På Björkholmen har man bland annat bytt ut stolpar, förlagt nya markkablar och anpassat en ny luftledning till befintlig luftledning. Arbetet har delvis utförts med hjälp av helikopter.

På Norrsunda har man bytt ut stolpar, bytt ut luftledningar, förlagt markkabel och anpassat ny luftledning på befintlig gata. Även här har man använt helikopter.

ELTEL

Vaermdoe1