English
 

Nyanslutning

Beredning på uppdrag av Eltel.

Nedan listas några av våra beredningsuppdrag gentemot Eltel. Uppdragen har utförts i närheten av vårt Söderhamnskontor.

Utlokalisering av spolar Bollnäs

På grund av för mycket IC på en linje ska det placeras ut spolar för att kompensera ute i nätet. Detta kräver fyra nya nätstationer, 0,4 km mellanspänningskabel och 1 km lågspänningskabel.

Hedsjön

Ny högspänningsutmatning (kabel) till en ny nätstation och 1,5 km mellanspänningskabel.

Ny lågspänningsutmaning till mast i Rosersberg

0,2km lågspänningskabel till nytt kabelskåp.

ELTEL

Nyanslutning2