English
 

One Nordic

Beredningar på uppdrag av One Nordic AB, slutkund E.ON Elnät AB.

Beredningsuppdrag i norra Sverige. Nedan listas några av uppdragen gentemot One Nordic.

Nyanslutning Teknikbod Jansjö

Beredning avsåg nyanslutning från befintlig linje. Omfattning var 1,5 km mellanspänningshängkabel, 0,3 km mellanspänningskabel, 0,4 km lågspänningskabel, ny nätstation och kabelskåp.

Finnmarken

Beredning avsåg nyanslutning från befintlig linje. Omfattningen var sju nya nätstationer, 7,7 km jordkabel både mellanspänningkabel och lågspänningkabel, 6,3 km mellanspänninghängkabel varav 5 km ombyggnad och 1,3 km linbyte och fem nya kabelskåp.

Dsc 2663