English
 

Sweco Energuide AB

Beredning åt Vattenfall Distrubution på uppdrag av Sweco.

Projekt som pågick i Stockholms södra skärgård där jobb på öar gjordes. Ombyggnation av 1,2 km högspänningskabel, 3,5 km högspänningshängkabel, cirka 1k m lågspänning och 6 nya stationer. 

Vattenfall

Sweco4