English
 

Undersvik

Beredning på uppdrag av Lindbloms El i Hudiksvall på Fortum Distributions nät.

Ombyggnation av lågspänningsnät i Undersvik. Omfattningen av detta projekt var över tre transformatorområden, varav vissa delar behölls kvar i luften och det mesta förlades i mark.

Förstärkningsjobb i befintligt nät, 300 m mellanspänningskabel.

Lindblom

Undersvik1