English
 

Vattenfall Services Nordic AB

Beredning på uppdrag av Vattenfall Service Nordic AB.

Nedan listas några av de beredningsuppdrag vi utfört åt Vattenfall Service Nordic AB.

Risebo

9,55 km högspänningshängkabel 24 kV, både ombyggnation, ny jordkabel och linbyte, 2 km nybyggnation av lågspänningskabel, 5 nya nätstationer och två ombyggnationer av nätstationer.

Myresjö-Paddingetorp

Förläggning av 13 km högspänningskabel, 9 nya nätstationer och 1 km högspänningshängkabel.

Ny lågspänningsutmaning till mast i Rosersberg

0,2km lågspänningskabel till nytt kabelskåp.

Lemnhult

2 km mellanspänningshängkabel, 5 nya nätstationer, 7,7 km mellanspänningskabel och 5,5 km lågspänningskabel.

Överum-Gamleby del 5

6 stycken nya nätstationer, 1,3 km lågspänningskabel, nytt kabelskåp och 7,2 km mellanspänningshängkabel.

Överum-Gamleby del 4

Ombyggnation och nybyggnation av cirka 16,7 km mellanspänningskabel, nybyggnation 0,67km lågspänningskabel och 11 nya transformatorstationer. 

Överum-Gamleby del 1

Ombyggnad till 9,2 km mellanspänningskabel, värde 3,5 miljoner. Samt ombyggnad och linbyte av 5,1 km mellanspänningskabel, ombyggnad av 3,4 km lågspänningskabel och fyra nya transformatorstationer.

 

Vattenfall1Vattenfall7Vattenfall9